KHALISANI MAHAVIDYALAYA
FINAL
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL FINAL
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 KM17003350 ANUKA MANDI ST N 80 379 459
2 2 KM17001655 BANASHREE MANDAL ST N 78 372 450
3 3 KM17002406 SOMNATH MURMU ST N 77 373 450
4 4 KM17002156 SUDIPA SARDAR ST N 78 333 411
5 5 KM17000223 MONISHA HANSDA ST N 61 329 390
6 6 KM17003128 PRIYANKA ORAO ST N 62 315 377
7 7 KM17003253 FULMANI HANSDA ST N 60 242 302