KHALISANI MAHAVIDYALAYA
FINAL
 B.A GENERAL ST ALL FINAL
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 KM17000442 ANUKA MANDI ST N 0 379 379
2 2 KM17000519 SOURAV KISKU ST N 0 308 308
3 3 KM17001128 DIBAKAR SOREN ST N 0 296 296
4 4 KM17000305 MONGAL MANDI ST N 0 283 283
5 5 KM17001363 RUMA MURMU ST N 0 276 276
6 6 KM17000719 HEMANTA SINGH ST N 0 269 269
7 7 KM17003213 PRIYANKA SOREN ST N 0 268 268
8 8 KM17002193 SHAMPA ORAW ST N 0 268 268
9 9 KM17001515 SURAJ MANDI ST N 0 261 261
10 10 KM17003267 SUROJIT SAREN ST N 0 260 260
11 11 KM17001539 SUNITA HEMBRAM ST N 0 257 257
12 12 KM17000432 KALPANA TUDU ST N 0 252 252
13 13 KM17001014 SUJATA SARDAR ST N 0 250 250
14 14 KM17001524 MONBHOLA HEMBRAM ST N 0 248 248
15 15 KM17001698 ANANTA MANDI ST N 0 240 240
16 16 KM17002972 RAJEN BESRA ST N 0 239 239
17 17 KM17001415 MANIKA MURMU ST N 0 238 238
18 18 KM17000267 MITHU BHUMIJ ST N 0 236 236
19 19 KM17001609 ASIMA HANSDA ST N 0 232 232
20 20 KM17001021 ASHOK BASKEY ST N 0 231 231
21 21 KM17001682 JYOTI MAHULI ST N 0 231 231
22 22 KM17003363 KUMAR MANDI ST N 0 231 231
23 23 KM17002980 SUBHO SOREN ST N 0 230 230
24 24 KM17001349 TINA ORAW ST N 0 226 226
25 25 KM17003027 Marshal Murmu ST N 0 224 224
26 26 KM17002658 LUSKI HANSDA ST N 0 222 222
27 27 KM17002964 MONAJIT SAREN ST N 0 222 222
28 28 KM17002498 LAKSHMINDAR SAREN ST N 0 220 220
29 29 KM17001772 SAGAR ORAON ST N 0 220 220
30 30 KM17002083 PAYAL MAHATO ST N 0 216 216
31 31 KM17001388 SHARBANI MURMU ST N 0 213 213
32 32 KM17001486 RABIN HEMBRAM ST N 0 207 207
33 33 KM17002186 GITA ORAON ST N 0 206 206
34 34 KM17001755 RAJIB ORAON ST N 0 206 206
35 35 KM17000924 LAKSHMI ORAON ST N 0 205 205
36 36 KM17001776 MILON ORAON ST N 0 200 200