KHALISANI MAHAVIDYALAYA
FINAL
 B.A HONOURS HISTORY ST ALL FINAL
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FiveMerit PointStatus
1 1 KM17002406 SOMNATH MURMU ST N 71 373 444
2 2 KM17002156 SUDIPA SARDAR ST N 67 333 400
3 3 KM17000223 MONISHA HANSDA ST N 58 329 387
4 4 KM17000508 SOURAV KISKU ST N 62 308 370
5 5 KM17000707 HEMANTA SINGH ST N 51 269 320
6 6 KM17003253 FULMANI HANSDA ST N 46 242 288